Çelik Halat Genel Bilgiler


Halatlar Hakkında Önemli Bilgiler
Halatı Meydana Getiren Elemanlar
 
1. Demetleri meydana getiren teller,
2. Bir öz etrafinda helisel olarak sarilmiş demetler ve
3. Halatın merkezinde, demetlere destek görevini yapan öz şeklinde ifade edilmiştir.
 
Halat Çapı Ölçümü
 
    Halat çapi, halat dış tel ve demetlerini çevreleyen ve tüm halat kesitini içine alan çemberin çapıdır. Halat çapı ölçümünde ölçü cihazı çenelerinin mutlaka en dış iki demete teması gereklidir.                                              
 
Halat Özü 

    Halatlar Kendir öz, Çelik öz ve
    Damar öz olarak 3 gruba ayrılmaktadır.
    Halat Sarım Yönü Ve Tambur Bağlantıları

Halatların Tambura Sabitlenmesi ve Sarılması
 
    • Halatlar sıfır iç gerilme ile üretilmektedir.
 
    • Tambur üzerinde düzensiz sarım işlemi, iç gerilmeleri arttırır.
    Bu durumda halatın ömrü kısalır.
 
A. Üstten sarım-soldan sağa - Sağ sarım halat kullanılmalıdır.
 
B. Alttan sarım-sağdan sola - Sağ sarım halat kullanılmalıdır.
 
C. Üstten sarım sağdan sola - Sol sarım halat kullanılmalıdır.
 
D. Alttan sarım – soldan sağa - Sol sarım halat kullanılmalıdır.

Ideal Yiv Açikliği
 
    Halat ve yiv arasındaki temas yüzeyi arttıkça, aşınma ve servis ömrü azalmaktadır. Halat yuvası çapı, çap mastarı kullanılarak ölçülür.
    Halat töleransı %5 olarak düşünüldüğünde açılmış olan yivlerin min. halat anma çapından %5 daha büyük olması gerekmektedir.
Yiv toleransı ise max %5’dir.
 
Halat Kompozisyonlari Ve Tambur Oranları
 
Sapma Açısı
 
Sapma Açısı: Yiv merkezinden tambur flansına ve tambur merkezine dik olarak çizilen
iki çizgi arasındaki açıdır. Sağ ve sol olmak üzere iki çeşit sapma açısından bahsedilebilir.
Bu açıların belirtilen tölerans değerleri içerisinde olması istenir. Aksi durumda halatın
kullanım ömrünü olumsuz etkiler.
 
Çalışma verimi ve halat ömrünün arttırılması için, sapma açısının düz tamburlarda
1,5 derece yivli tamburlarda ise 2,5 dereceyi aşmaması gerekir.
Paylaş